بیتزر

BITZER-Software-

دانلود نرم افزار BITZER 6.17.2

در این نرم افزار کلیه محصولات موجود شرکت BITZER نشان داده شده است. نرم‌افزار BITZER، که مختص کمپرسورها و تجهیزات مربوط به کمپانی بیتزر می‌باشد، به شرکت‌های تهویه در انتخاب صحیح تجهیزات از جمله انتخاب کمپرسور با مبردهای مختلف بسیار کمک شده است و از این طریق در صنعت تهویه میتوان انتخاب مناسبی داشت .

ادامه مطلب

BITZER IQ MODULE

نحوه نصب BITZER IQ MODULE بر روی کمپرسورهای رفت و برگشتی (پیستونی)

آموزش نحوه نصب BITZER IQ MODULE بر روی کمپرسورهای رفت و برگشتی (پیستونی) با زیرنویس فارسی در سایت کیاسرما ایرانیان

ادامه مطلب