معرفی و مشخصات انواع کر درایر

برای استعلام قیمت محصول و یا خرید و مشاوره با شمارهای 02177619781 و 02177619842  تماس بگیرید ، کارشناسان ما همواره آماده خدمت رسانی به شما هستند.

کر درایر چیست ؟

از فیلتر درایر برای محافظت از اجزای کمپرسور در طراحی سیستم های تبریدی و صنایع یخچال سازی استفاده می شود. فیلتر درایر درواقع جاذب رطوبت و ذرات جامد میباشد و سیال مبرد را پیش از بازگشت به کمپرسور پاک سازی می کند.

در ساختمان هر فیلتر درایر از یک هستۀ مرکزی جامد استفاده می شود که کر درایر نامیده می شود. کر درایر انواع متفاوتی دارند و از جاذب های متفاوت و برای کاربردهای متفاوتی می توانند ساخته شوند.

انواع کر درایر

تفاوت فیلتر درایر و کر درایر در چیست؟

در واقع کر درایر، فقط بخشی از فیلتر درایر است. شما باید قبل انتخاب فیلتر حتما مشخصات را بررسی کنید ، مشخصاتی مثل جنس کر درایر داخل فیلتر و جنس کر درایر درون فیلتر.

ساختار انواع فیلتر درایر

وظیفۀ اصلی فیلتر درایرها حذف رطوبت موجود در سیال مبرد پیش از بازگشت مجدد به فرایند تبرید است. در کنار این عمل البته از فیلتر درایرها برای حذف اسید و ذرات جامد نیز استفاده می شود. معمولاً این قطعه را در سیکل های تبریدی، در بخش سرد سیستم و سر راه بازگشت سیال مبرد نصب می کنند. نصب فیلتر درایر به صورت عمودی صورت می گیرد. دلیل این کار، به ساختمان داخلی فیلتر درایر بر می گردد. اجزای اصلی یک فیلتر درایر شامل پوستۀ فیلتر و هستۀ جامد آن می شود. در حقیقت این هستۀ فیلتر درایر است که نقش حذف کنندۀ رطوب و اسید را بر عهده دارد. دلیل عمودی نصب شدن فیلتر درایر، این است که مایع مبرد در مسیر بازگشت دارای کمترین سرعت و فشار ممکن است. به همین خاطر جهت جریان پیدا کردن سیال، از نیروی وزنی سیال کمک گرفته می شود. کاهش فشار سیال پیش از ورود به فیلتر باعث می شود که میزان تماس سیال با هستۀ فیلتر بیشتر شده و میزان رطوبت جذب شده افزایش یابد.

فیلتر درایرها متشکل از دو قسمت اصلی هستند:

  • پوستۀ فیلتر درایر
  •  هستۀ جامد فیلتر درایر.(کردرایر)

انواع نقش های کر درایر در فیلتراسیون

توری ساکشن توسط کر درایر خود سبب جذب رطوبت و خنثی سازی اسید سیکل تبرید می شود.

جذب رطوبت به صورت های مختلف زیر بوسیله کر درایر انجام می شود

1.جذب فیزیکی : ساده ترین روشی که در تولید جاذب ها از آن استفاده می شود، جذب فیزیکی است. در جذب فیزیکی، زمانی که رطوبت در تماس با جاذب قرار می گیرد، به خاطر نیروهای چسبندگی سطحی و تخلخل بالای جاذب، رطوبت به سطح جاذب چسبیده و اجازۀ خروج پیدا نمی کند. برای مثال آلومینای فعال به عنوان یک جاذب، به همین شکل عمل می کند. آلومینای فعال، ساختاری متخلخل داشته و یک گرم آلومینای فعال دارای دویست متر مربع سطح تماس است. زمانی که سیال مبرد از درون کر درایر می گذرد، رطوبت در حفره های آلومینای فعال گیر افتاده و سیال گازی از آن عبور می کند. به این شکل رطوبت گاز کاهش یافته و اصطلاحاً خشک می شود.

2.جذب شیمیایی : یکی دیگر از روش هایی که برای حذف عناصر شیمیایی و رطوبت در سیال مبرد مورد استفاده قرار می گیرد، درگیر کردن این عناصر در واکنش های شیمیایی است. برای مثال جهت حذف اسیدهای ارگانیک یا غیر ارگانیک از سیال های مبرد، از واکنش شیمیایی سوختن استفاده می شود. به این منظور، باید از کر درایری استفاده کرد که بتواند اسید موجود در سیال را به دام انداخته، به واسطۀ یک واکنش شیمیایی آن را از درون سیال حذف کند. برای مثال سیلیکا ژل جاذبی است که به این صورت عمل می کند.

3.جذب ترکیبی : گاهی با کنار هم قرار دادن چند جاذب می تواند به صورت همزمان هم از جذب شیمیایی و هم از جذب فیزیکی بهره برد. برای مثال آلومینا ژل ترکیبی از دو جاذب آلومینای فعال شده و سیلیکا ژل است؛ که در اولی جذب به صورت فیزیکی صورت گرفته و دومی جذب شیمیایی را ممکن می کند.

انواع کر درایر

کر درایر ( Filter Drier Core )

برای ساخت هستۀ جامد فیلتر درایر از جاذب های متفاوتی می توان استفاده کرد. سیلیکا ژل، آلومینای فعال، سولفات سدیم، آلومینا ژل، شبکه های مولکولی و … از انواع جاذب هایی هستند که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. انتخاب هستۀ جامد برای فیلتر درایر به نوع فرایند تبرید، سیال مبرد، دما و فشار سیال در زمان ورود به فیلتر و روغن کمپرسور بستگی دارد. برای مثال اگر در فرایند تبرید، در اثر تجزیۀ مبرد یا روغن، اسید تولید می شود، باید از جاذبی استفاده کرد که بتواند این اسید را از محیط حذف کند. یا اگر از سیال تبریدی استفاده می شود که در محدوده دمایی خاصی کار می کند، در انتخاب کر درایر نیز باید این محدوده دمایی را در نظر گرفت. همچنین جاذب کر درایر نباید در اثر حرارت، فشار یا حضور یک عنصر شیمیایی تجزیه شود. در ادامه مقاله کر درایر چیست برخی از جاذب هایی که در ساخت کر درایرها مورد استفاده قرار می گیرند را بر اساس نوع جذب، معرفی کرده ایم.

آلومینای فعال شده : برای ساخت آلومینای فعال شده، از هیدروکسید آلومینیوم استفاده می شود. آلومینیوم فعال به صورت قرص های کروی یا به شکل پودر تولید می شود. دانه های آلومینای فعال دارای ساختاری متخلخل بوده و سطح تماس بالایی را ایجاد می کند. به طوری که یک گرم آلومینای فعال، دویست متر مربع سطح تماس ایجاد می کند. آلومینای فعال اغلب برای جذب رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های کر درایرهای ساخته شده از آلومینای فعال این است که با سیال مبرد وارد واکنش نشده و برای محدودۀ وسیعی از سیالات CFC قابل استفاده است. دیگر اینکه جاذب قوی‌ای برای حذف رطوبت به حساب آمده و همچنین قابلیت خوبی جهت حذف ناخالصی های جامد دارد.

سیلیکا ژل : سیلیکا ژل به صورت ساختاری چهار وجهی و با استفاده از مادۀ شیمیایی دی اکسید سیلیسیم تولید می شود. سیلیکا ژل ساختاری متخلخل دارد و حذف رطوبت و اسید را در کر درایر به کمک انجام واکنش های شیمیایی ممکن می کند. در حقیقت دی اکسید سیلیسیم یک کاتالیزگر بوده و می تواند ترکیبات هیدروژنی را به سرعت وارد واکنش شیمیایی کند؛ که از همین مطلب جهت تولید جاذب های کر درایر استفاده می شود. زمانی که در محیط سیال مبرد یا روغن کمپرسور اسید تولید شده باشد، استفاده از سیلیکا ژل گزینۀ مناسبی است. زیرا هم می تواند رطوبت موجود را جذب کند و هم اسیدهای موجود را با استفاده از واکنش های شیمیایی گیر بیاندازد. سیلیکا ژل در دماهای پایین نسبت به آلومینای فعال در جذب رطوبت نیز بهتر عمل می کند.

آلومینا ژل : در تولید کر درایرها و جاذب های رطوبتی گاهی از هسته های ترکیبی استفاده می شود. یک نوع از هسته های جامد ترکیبی، آلومینا ژل است. برای تولید آلومینا ژل از افزودن مقدار مشخصی آلومینای فعال شده به سیلیکا ژل تحت شرایط شیمیایی خاص استفاده می شود. آلومینا ژل نیز به صورت دانه ای تولید می شود. هسته های جامد فیلتر درایر که از آلومینا ژل ساخته شده اند، فرایند جذب رطوبت و ترکیبات شیمیایی را هم به صورت جذب فیزیکی و هم به صورت جذب شیمیایی می توانند انجام دهند. استفاده از چنین ساختارهایی برای طراحی جاذب زمانی صورت می گیرد که نیاز به جذب بالا داشته باشیم. برای مثال در سیستم های تبریدی حساس که باید رطوبت به صفر برسد و همچنین از ورود اسید به سیستم جلوگیری کرد، از آلومینا ژل استفاده می گردد.

وظیفه کر درایر در سیستم های تبرید

  • کاهش واکنش های شیمیایی در سیکل تبرید را با حذف ذرات خارجی درچرخه تبرید
  • حفاظت از سیستم تبرید در برابر ذرات نامطلوب
  • فیلتر درایر همچنین می تواند اسید و ذرات جامد را جمع آوری کند.
  • جمع آوری رطوبت وجلوگیری از تشکیل برفک در اریفیس شیرانبساط که ازجمله وظایف اصلی فیلترها به شمار میرود.

 

برندهای تولید کننده کر درایر 

  • کردرایر کستل Castel Solid Core
  • کردرایر دانفوس
  • کردرایر آلکو
  • کردرایر پارکر

کر درایر ( Filter Drier Core )

انواع جذب کننده کردرایرها

جذب فیزیکی : PHYSISORPTION : روشی است اسوده که به منظورتولید جاذب ها از آن استفاده می گردد هنگامی که مقدار رطوبت نسبی به 10% می رسد، در این نقطه چندین لایه بخار آب تشکیل می شود و در این حالت بهترین روش جذب فیزیکی است.در جذب فیزیکی، هرگاه که رطوبت باجاذب در تماس با شد، رطوبت به سطح جاذب چسبیده و خروج پیدا نمی کند.

جذب شیمیایی :CHEMISORPTION : روشی برای حذف اسیدهای ارگانیک وغیرارگانیک وازواکنش شیمیایی سوختن استفاده می کند به این منظور، باید از کر درایری استفاده کرد که بتواند اسید موجود در سیال را به دام انداخته، به واسطۀ یک واکنش شیمیایی آن را از درون سیال حذف کند.

جذب ترکیبی : بهره بردن از جذب فیزیکی و شیمیایی گاهی با کنار هم قرار دادن چند جاذب می توانیم دریک مقطع هم از جذب شیمیایی و هم از جذب فیزیکی بهره مند شویم. برای مثال آلومینا ژل ترکیبی از دو جاذب آلومینای فعال شده و سیلیکا ژل است؛ که در اولی جذب به صورت فیزیکی صورت گرفته و دومی جذب شیمیایی امکان پذیر است .

 

قیمت و خرید انواع کر درایر

سایت کیاسرما برای رفاه حال شما مشتریان عزیز قیمت ها را یه صورت آنلاین روی محصولات خود قرار داده است کافیست به صفحه دسته بندی بروید و یا اگر قیمت موجود نبود برای استعلام قیمت ، خرید یا مشاوره با شماره های مندرح در انتهای سایت تماس حاصل فرمایید.

منبع : سایت کیاسرما ایرانیان

اینستاگرام : https://www.instagram.com/kia_sarma

کر درایر ( Filter Drier Core )

معرفی و مشخصات انواع کر درایر

شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.
0:00
0:00