نمایش 9 24 36

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT100-4VI

برند: دانفوس وزن: 63 کیلوگرم نوع اتصال: روتولاک تعداد سیلندر: 4 عدد اندازه لوله ورودی: 1/8-1 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ حجم روغن: 3.9 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی: 21.3 کیلو وات دمای کارکرد: 25- تا 15+ سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT125-4VI

برند: دانفوس وزن: 67 کیلوگرم نوع اتصال: روتولاک تعداد سیلندر: 4 عدد اندازه لوله ورودی: 1/8-1 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 3.9 لیتر ظرفیت برودتی: 27.8 کیلو وات دمای کاری: 25- تا 15+ سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT144-4VI

برند: دانفوس وزن: 69 کیلوگرم نوع اتصال: روتولاک تعداد سیلندر: 4 عدد اندازه لوله ورودی: 1/8-1 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ حجم روغن: 3.9 لیتر ولتاژ موتور: 400V ظرفیت برودتی: 31.5 کیلو وات دمای کارکرد: 25- تا 15+ سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT160-4VI

برند: دانفوس وزن: 71 کیلوگرم نوع اتصال: روتولاک تعداد سیلندر: 4 عدد اندازه لوله ورودی: 1/8-1 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 3.9 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی: 35 کیلو وات دمای کارکرد: 25- تا 15+ سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT22-5VI

برند: دانفوس وزن: 23 کیلوگرم تعداد سیلندر: 1 عدد اندازه لوله ورودی: 1/2 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/8 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 0.95 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 سایز شیر مکش: 1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1 اینچ ظرفیت برودتی (اسمی): 4.9 کیلو وات دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT28-5VI

برند: دانفوس وزن: 23 کیلوگرم تعداد سیلندر: 1 عدد لوله ورودی: 1/2 اینچ لوله خروجی: 3/8 اینچ سایز شیر مکش: 1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1 اینچ حجم روغن: 0.95 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی: 6.7 کیلو وات دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT32-5VI

برند: دانفوس وزن: 25 کیلوگرم تعداد سیلندر: 1 عدد اندازه لوله ورودی: 5/8 اینچ اندازه لوله خروجی: 1/2 اینچ سایز شیر مکش: 1.1/4 اینچ سایز شیر تخلیه: 1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 0.95 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی: 7.3 کیلو وات محدوده دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT36-5VI

برند: دانفوس تعداد سیلندر: 1 عدد اندازه لوله ورودی: 5/8 اینچ اندازه لوله خروجی: 1/2 اینچ سایز شیر مکش: 1/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 0.95 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 وزن: 26 کیلوگرم ظرفیت برودتی: 8.5 کیلو وات دمای کارکرد: 25- تا 15+ سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT40-4VI

برند: دانفوس وزن: 27 کیلوگرم تعداد سیلندر: 1 عدد اندازه لوله ورودی: 5/8 اینچ اندازه لوله خروجی: 1/2 اینچ سایز شیر مکش: 1/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 0.95 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی: 9.4 کیلو وات دمای کارکرد: 25- تا 15+ سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT64-4VI

برند: دانفوس تعداد سیلندر: 2 عدد اندازه لوله ورودی: 7/8 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 1.8 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 وزن: 39 کیلوگرم ظرفیت برودتی: 14.4 کیلو وات دمای کارکرد: 25- تا 15+ سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT72-4VI

برند: دانفوس وزن: 42 کیلوگرم تعداد سیلندر: 2 عدد اندازه لوله ورودی: 7/8 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 1.3/4 اینچ سایز شیر تخلیه: 1.1/4 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 1.8 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی (اسمی): 15.6 کیلو وات دمای کارکرد: 25- تا 15+ سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MT80-4VI

برند: دانفوس نوع اتصال: روتولاک تعداد سیلندر: 2 عدد اندازه لوله ورودی: 1/8-1 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4-1 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 1.8 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 وزن: 42 کیلوگرم ظرفیت برودتی: 17.8 کیلو وات دمای کارکرد: 25- تا 15+ سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MTZ100-4VI

برند: دانفوس وزن: 63 کیلوگرم تعداد سیلندر: 4 عدد اندازه لوله ورودی: 1/8-1 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ روغن مورد نیاز: 3.9 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی: 12.3 کیلو وات دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MTZ125-4VI

برند: دانفوس وزن: 67 کیلوگرم تعداد سیلندر: 4 عدد اندازه لوله ورودی: 1/8-1 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ روغن مورد نیاز: 3.9 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MTZ144-4VI

برند: دانفوس وزن: 69 کیلوگرم تعداد سیلندر: 4 عدد اندازه لوله ورودی: 1/8-1 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ روغن مورد نیاز: 3.9 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MTZ160-4VI

برند: دانفوس وزن: 71 کیلوگرم تعداد سیلندر: 4 عدد اندازه لوله ورودی: 1/8-1 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ روغن مورد نیاز: 3.9 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MTZ18-5VI

برند: دانفوس وزن: 22 کیلوگرم نوع اتصال: روتولاک تعداد سیلندر: 1 عدد اندازه لوله ورودی: 1/2 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/8 اینچ سایز شیر مکش: 1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 0.95 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی: 1.9 کیلو وات محدوده دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MTZ22-5VI

برند: دانفوس رنگ: آبی وزن: 23 کیلوگرم نوع اتصال: روتولاک تعداد سیلندر:1 عدد سایز شیر مکش: 1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1 اینچ اندازه لوله ورودی: 1/2 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/8 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 0.95 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی (اسمی): 2.6 کیلو وات دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MTZ28-4VI

برند:دانفوس وزن: 23 کیلوگرم تعداد سیلندر: 1 عدد اندازه لوله ورودی: 1/2 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/8 اینچ سایز شیر مکش: 1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1 اینچ حجم روغن: 0.95 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی: 3.4 کیلو وات دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MTZ32-5VI

برند: دانفوس وزن: 25 کیلوگرم تعداد سیلندر: 1 عدد اندازه لوله ورودی: 5/8 اینچ اندازه لوله خروجی: 1/2 اینچ سایز شیر مکش: 1/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 0.95 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی (اسمی): 4 کیلو وات دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MTZ36-4VI

برند: دانفوس وزن: 26 کیلوگرم تعداد سیلندر: 1 عدد اندازه لوله ورودی: 5/8 اینچ اندازه لوله خروجی: 1/2 اینچ سایز شیر مکش: 1/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 0.95 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی (اسمی): 4.7 کیلو وات دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MTZ64-4VI

برند: دانفوس تعداد سیلندر: 2 عدد اندازه لوله ورودی: 7/8 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 1.8 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی: 8 کیلو وات وزن: 39 کیلوگرم دمای کارکرد: -15 تا +15 درجه سانتیگراد

کمپرسور منیروپ دانفوس مدل MTZ72-4VI

برند: دانفوس وزن: 42 کیلوگرم تعداد سیلندر: 2 عدد اندازه لوله ورودی: 7/8 اینچ اندازه لوله خروجی: 3/4 اینچ سایز شیر مکش: 3/4-1 اینچ سایز شیر تخلیه: 1/4-1 اینچ حجم روغن مورد نیاز: 1.8 لیتر ولتاژ موتور: 400/3/50 ظرفیت برودتی: 9.2 کیلو وات دمای کارکرد: 15- تا 15+ درجه سانتیگراد
کارشناس کیاسرما

کارشناس کیاسرما

اینستاگرم یوتیوب واتس آپ واتس آپ تلگرام
حساب کاربری من