کمپرسور پیستونی فراسکلد

نمایش 9 24 36

کمپرسور پیستونی 1.5 اسب فراسکلد A1.5-8Y

قطر لوله مکش : 5/8 اینچ قطر لوله تخلیه : 1/2 اینچ شارژ روغن : 1 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 317 میلی متر عرض : 237 میلی متر ارتفاع : 275 میلی متر وزن : 36 کیلوگرم

کمپرسور پیستونی 1.5 اسب فراسکلد B1.5-9.1Y

قطر لوله مکش : 5/8 اینچ قطر لوله تخلیه : 1/2 اینچ شارژ روغن : 1 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 329 میلی متر عرض : 237 میلی متر ارتفاع : 292 میلی متر وزن : 38 کیلوگرم

کمپرسور پیستونی 10 اسب فراسکلد Q7-36.1Y

قطر لوله مکش : 3/81 اینچ قطر لوله تخلیه : 1/81 اینچ شارژ روغن : 1.6 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 449 میلی متر عرض : 286 میلی متر ارتفاع : 325 میلی متر وزن : 79 کیلوگرم

کمپرسور پیستونی 2 اسب فراسکلد B2-10.1Y

قطر لوله مکش : 3/4 اینچ قطر لوله تخلیه : 5/8 اینچ شارژ روغن : 1 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 329 میلی متر عرض : 237 میلی متر ارتفاع : 922 میلی متر وزن : 40 کیلوگرم

کمپرسور پیستونی 2 اسب فراسکلد D2-15.1Y

قطر لوله مکش : 1/81 اینچ قطر لوله تخلیه : 5/8 اینچ شارژ روغن : 1.2 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 374 میلی متر عرض : 242 میلی متر ارتفاع : 317 میلی متر وزن : 49 کیلوگرم

کمپرسور پیستونی 25 اسب فراسکلد S10-52Y

قطر لوله مکش : 3/81 اینچ قطر لوله تخلیه : 1/81 اینچ شارژ روغن : 2.9 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 550 میلی متر عرض : 405 میلی متر ارتفاع : 405 میلی متر وزن : 120 کیلوگرم

کمپرسور پیستونی 25 اسب فراسکلد S12-42Y

قطر لوله مکش : 3/81 اینچ قطر لوله تخلیه : 1/81 اینچ شارژ روغن : 2.9 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 550 میلی متر عرض : 405 میلی متر ارتفاع : 405 میلی متر وزن : 120 کیلوگرم

کمپرسور پیستونی 25 اسب فراسکلد S15-52Y

قطر لوله مکش : 5/81 اینچ قطر لوله تخلیه : 1/81 اینچ شارژ روغن : 2.9 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 550 میلی متر عرض : 405 میلی متر ارتفاع : 405 میلی متر وزن : 126 کیلوگرم

کمپرسور پیستونی 25 اسب فراسکلد S20-56Y

قطر لوله مکش : 5/81 اینچ قطر لوله تخلیه : 1/81 اینچ شارژ روغن : 2.9 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 550 میلی متر عرض : 405 میلی متر ارتفاع : 405 میلی متر وزن : 132 کیلوگرم

کمپرسور پیستونی 25 اسب فراسکلد V15-59Y

قطر لوله مکش : 5/81 اینچ قطر لوله تخلیه : 1/81 اینچ شارژ روغن : 4 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 672 میلی متر عرض : 460 میلی متر ارتفاع : 463 میلی متر وزن : 170 کیلوگرم

کمپرسور پیستونی 25 اسب فراسکلد V20-84Y

قطر لوله مکش : 5/81 اینچ قطر لوله تخلیه : 1/81 اینچ شارژ روغن : ۴ لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 672 میلی متر عرض : 460 میلی متر ارتفاع : 463 میلی متر وزن : 180 کیلوگرم

کمپرسور پیستونی 25 اسب فراسکلد V25-71Y

قطر لوله مکش : 1/82 اینچ قطر لوله تخلیه : 3/81 اینچ شارژ روغن : ۴ لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 703 میلی متر عرض : 460 میلی متر ارتفاع : 463 میلی متر وزن : 184 کیلوگرم
حساب کاربری من
باز کردن چت
سلام و درود
چطور می توانم کمک کنم؟