کمپرسور اسکرو فراسکلد

نمایش 9 24 36

کمپرسور اسکرو 100 اسب فراسکلد CXH02-100-298Y

قطر لوله مکش : 3 1/8 اینچ قطر لوله تخلیه : 2 1/8 اینچ شارژ روغن : 11 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1393 میلی متر عرض : 548 میلی متر ارتفاع : 625 میلی متر وزن : 560 کیلوگرم

کمپرسور اسکرو 125 اسب فراسکلد CXH02-120-340Y

قطر لوله مکش : 3 1/8 اینچ قطر لوله تخلیه : 2 1/8 اینچ شارژ روغن : 11 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1393 میلی متر عرض : 548 میلی متر ارتفاع : 625 میلی متر وزن : 563 کیلوگرم

کمپرسور اسکرو 125 اسب فراسکلد CXH52-125-372Y

قطر لوله مکش : 4 1/8 اینچ قطر لوله تخلیه : DN80 اینچ شارژ روغن : 19 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1533 میلی متر عرض : 723 میلی متر ارتفاع : 586 میلی متر وزن : 800 کیلوگرم

کمپرسور اسکرو 140 اسب فراسکلد CXH52-140-428Y

قطر لوله مکش : 4 1/8 اینچ قطر لوله تخلیه : DN80 اینچ شارژ روغن : 19 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1533 میلی متر عرض : 723 میلی متر ارتفاع : 586 میلی متر وزن : 803 کیلوگرم

کمپرسور اسکرو 160 اسب فراسکلد CXH52-160-468Y

قطر لوله مکش : 4 1/8 اینچ قطر لوله تخلیه : DN80 اینچ شارژ روغن : 19 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1533 میلی متر عرض : 723 میلی متر ارتفاع : 586 میلی متر وزن : 805 کیلوگرم

کمپرسور اسکرو 180 اسب فراسکلد CXH52-180-538Y

قطر لوله مکش : 4 1/8 اینچ قطر لوله تخلیه : DN80 اینچ شارژ روغن : 19 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1533 میلی متر عرض : 723 میلی متر ارتفاع : 586 میلی متر وزن : 807 کیلوگرم

کمپرسور اسکرو 210 اسب فراسکلد CXH92-210-620Y

قطر لوله مکش : 4 1/8 اینچ قطر لوله تخلیه : DN80 اینچ شارژ روغن : 26 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1845 میلی متر عرض : 693 میلی متر ارتفاع : 836 میلی متر وزن : 1392 کیلوگرم

کمپرسور اسکرو 240 اسب فراسکلد CXH92-240-702Y

قطر لوله مکش : 4 1/8 اینچ قطر لوله تخلیه : DN80 اینچ شارژ روغن : 26 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1845 میلی متر عرض : 693 میلی متر ارتفاع : 836 میلی متر وزن : 1385 کیلوگرم

کمپرسور اسکرو 280 اسب فراسکلد CXH92-280-810Y

قطر لوله مکش : DN125 اینچ قطر لوله تخلیه : 4 1/8 اینچ شارژ روغن : 26 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1845 میلی متر عرض : 693 میلی متر ارتفاع : 877 میلی متر وزن : 1410 کیلوگرم

کمپرسور اسکرو 300 اسب فراسکلد CXH92-300-912Y

قطر لوله مکش : 125 اینچ قطر لوله تخلیه : 4 1/8 اینچ شارژ روغن : 26 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1845 میلی متر عرض : 693 میلی متر ارتفاع : 877 میلی متر وزن : 1415 کیلوگرم

کمپرسور اسکرو 70 اسب فراسکلد CXH02-70-199Y

قطر لوله مکش : 3 1/8 اینچ قطر لوله تخلیه : 2 1/8 اینچ شارژ روغن : 11 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1393 میلی متر عرض : 548 میلی متر ارتفاع : 625 میلی متر

کمپرسور اسکرو 80 اسب فراسکلد CXH02-80-230Y

قطر لوله مکش : 3 1/8 اینچ قطر لوله تخلیه : 2 1/8 اینچ شارژ روغن : 11 لیتر سازگار با گاز : R134a-R22-R404A-R407C-R507-R600a طول : 1393 میلی متر عرض : 548 میلی متر ارتفاع : 625 میلی متر
حساب کاربری من
باز کردن چت
سلام و درود
چطور می توانم کمک کنم؟