نمایش 9 24 36

چک ولو جوشی کستل سایز 1/2 مدل 3130/4

برند: کستل مدل: 3130/4 اندازه لوله ورودی و خروجی: 1/2 اینچ نوع اتصال: جوشی وزن: 185 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 1/8-1 مدل 3122/9

برند: کستل مدل: 3122/9 اندازه لوله ورودی و خروجی: 1/8-1 اینچ نوع اتصال: جوشی ابعاد: 84.5 × 28.5 × 201 میلیمتر وزن: 1320 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 1/8-1 مدل 3142/9

برند: کستل مدل: 3142/9 نوع اتصال: جوشی اندازه لوله ورودی: 1/8-1 اینچ دمای کارکرد: 35- تا 160+ درجه سانتی‌گراد ابعاد: 84.5 × 28.5 × 201 میلیمتر وزن: 1320 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 1/8-2 مدل 3122/17

برند: کستل مدل: 3122/17 اندازه لوله ورودی و خروجی: 1/8-2 اینچ نوع اتصال: جوشی ابعاد: 142 × 42.5 × 285 میلیمتر وزن: 4875 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 1/8-2 مدل 3142/17

برند: کستل مدل: 3142/17 اندازه لوله ورودی و خروجی: 1/8-2 اینچ نوع اتصال: جوشی وزن: 4875 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 1/8-3 مدل 3142/25

برند: کستل مدل: 3142/25 اندازه لوله ورودی و خروجی: 1/8-3 اینچ نوع اتصال: جوشی ابعاد: 142 × 42.5 × 329 میلیمتر وزن: 1280 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 3/8 مدل 3132/3

برند: کستل مدل: 3132/3 اندازه لوله ورودی: 3.8 اینچ نوع اتصال: جوشی ابعاد: 107 × 23 میلیمتر وزن: 131 گرم دمای کارکرد: 40- تا 105+ درجه سانتی‌گراد

چک ولو جوشی کستل سایز 3/8-1 مدل 3122/11

برند: کستل مدل: 3122/11 اندازه لوله ورودی و خروجی: 3/8-1 اینچ نوع اتصال: جوشی وزن: 1625 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 3/8-1 مدل 3142/11

برند: کستل مدل: 3142/11 نوع اتصال: جوشی اندازه لوله ورودی: 3/8-1 اینچ دمای کارکرد: 35- تا 160+ درجه سانتی‌گراد ابعاد: 101.5 × 34 × 232 میلیمتر وزن: 1885 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 5/8 مدل 3130/5

برند: کستل مدل: 3130/5 اندازه لوله ورودی و خروجی: 5/8 اینچ نوع اتصال: جوشی ابعاد: 183 × _ × _ × 37 میلیمتر وزن: 440 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 5/8-1 مدل 3122/13

برند: کستل مدل: 3122/13 اندازه لوله ورودی و خروجی: 5/8-1 اینچ نوع اتصال: جوشی ابعاد: 125.5 × 37 × 141 میلیمتر وزن: ۲۹۵۵ گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 5/8-1 مدل 3142/13A

برند: کستل مدل: 3142/13 اندازه لوله ورودی: 1.5/8 اینچ نوع اتصال: جوشی دمای کارکرد: -35 تا +160 درجه سانتی‌گراد ابعاد: 125.5 × 37 × 256 میلیمتر وزن: 3315 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 5/8-2 مدل 3142/21

برند: کستل مدل: 3142/21 اندازه لوله ورودی: 5/8-2 اینچ نوع اتصال: جوشی دمای کارکرد: 35- تا 160+ درجه سانتی‌گراد ابعاد: 142 × 42.5 × 285 میلیمتر وزن: 5690 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 7/8 مدل 3122/7

برند: کستل مدل: 3122/7 اندازه لوله ورودی: 7/8 اینچ نوع اتصال: جوشی دمای کارکرد: 35- تا 160+ درجه سانتی‌گراد ابعاد: 84.5 × 25.8 × 100 میلیمتر وزن: 1180 گرم

چک ولو جوشی کستل سایز 7/8 مدل 3132/7

برند: کستل مدل: 3132/7 اندازه لوله ورودی و خروجی: 7/8 اینچ نوع اتصال: جوشی ابعاد: 165 × _ × _ × 36 میلیمتر وزن: 360 گرم

چک ولو مهره ای کستل سایز 1/2 مدل 3112/4

برند: کستل مدل: 3112/4 اندازه لوله ورودی و خروجی: 1/2 اینچ نوع اتصال: مهره ای وزن: 160 گرم

چک ولو مهره ای کستل سایز 3/4 مدل 3110/6

برند: کستل مدل: 3110/6 اندازه لوله ورودی و خروجی: 3/4 اینچ نوع اتصال: مهره ای وزن: 460 گرم

چک ولو مهره ای کستل سایز 3/8 مدل 3112/3

برند: کستل مدل: 3112/3 اندازه لوله ورودی و خروجی: 3/8 اینچ نوع اتصال: مهره ای وزن: 131 گرم

چک ولو مهره ای کستل سایز 5/8 مدل 3110/5

برند: کستل مدل: 3110/5 اندازه لوله ورودی و خروجی: 5/8 اینچ نوع اتصال: مهره ای وزن: 440 گرم
کارشناس کیاسرما

کارشناس کیاسرما

اینستاگرم یوتیوب واتس آپ واتس آپ تلگرام
حساب کاربری من