نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
پوسته تک کر کستل مدل 4411/5 سایز 5/8
بستن

پوسته تک کر کستل مدل 4411/5 سایز 5/8

برند: کستل مدل: 4411/5 قطر اتصال روغن: 5/8 اینچ تعداد هسته: 1 عدد حجم: 800 سانتی متر مکعب سطح مقطع هسته: 420 سانتی متر مربع ابعاد: 121 × 149 × 150 × 237 × 185 میلیمتر وزن: 3810 گرم
پوسته تک کر کستل مدل 4411/7 سایز 7/8
بستن

پوسته تک کر کستل مدل 4411/7 سایز 7/8

برند: کستل مدل: 4411/7 قطر اتصال روغن: 7.8 اینچ تعداد هسته: 1 عدد حجم: 800 سانتی متر مکعب سطح مقطع هسته: 420 سانتی متر مربع وزن: 3860 گرم ابعاد: 121 × 149 × 150 × 237 × 185 میلیمتر
پوسته تک کر 11/8 کستل
بستن

پوسته تک کر کستل مدل 4411/9 سایز 11/8

برند: کستل مدل: 4411/9 قطر اتصال روغن: 11/8 اینچ تعداد هسته: 1 عدد حجم: 800 سانتی متر مکعب سطح مقطع هسته: 420 سانتی متر مربع ابعاد: 95 × 149 × 150 × 237 × 185 میلیمتر وزن: 5395 گرم
پوسته کر کستل
بستن

پوسته چهار کر کستل مدل 4414/13 سایز 15/8

برند: کستل مدل: 4414/13 قطر اتصال روغن: 15/8 اینچ تعداد هسته: 4 عدد حجم: 3200 سانتی متر مکعب سطح مقطع هسته: 1680 سانتی متر مربع ابعاد: 537 × 450 × 324 × 112 میلیمتر وزن: 9940 گرم
پوسته چهار کر کستل مدل 4414/17 سایز 1/8-2
بستن

پوسته چهار کر کستل مدل 4414/17 سایز 1/8-2

برند: کستل مدل: 4414/17 قطر اتصال روغن: 2.1/8 اینچ تعداد هسته: 4 عدد حجم: 3200 سانتیمتر مکعب سطح مقطع هسته: 1680 سانتی متر مربع ابعاد: 121 × 149 × 583 × 670 × 324 میلیمتر وزن: 10010 گرم
پوسته دو کر کستل مدل 4412/11 سایز 3/8-1
بستن

پوسته دو کر کستل مدل 4412/11 سایز 3/8-1

برند: کستل مدل: 4412/11 قطر اتصال روغن: 1.3/8 اینچ تعداد هسته: 2 عدد حجم: 1600 سانتی متر مکعب سطح مقطع هسته: 840 سانتی متر مربع وزن: 7015 گرم ابعاد: 121 × 149 × 297 × 384 × 324 میلیمتر
پوسته دو کر کستل
بستن

پوسته دو کر کستل مدل 4412/7 سایز 7/8

برند: کستل مدل: 4412/7 قطر اتصال روغن: 7/8 اینچ تعداد هسته: 2 عدد حجم: 1600 سانتی متر مکعب سطح مقطع هسته: 840 سانتی متر مربع ابعاد: 95 × 324 × 379 × 292 میلیمتر وزن: 6880 گرم
پوسته دو کر کستل مدل 4412/9 سایز 1/8-1
بستن

پوسته دو کر کستل مدل 4412/9 سایز 1/8-1

برند: کستل مدل: 4412/9 قطر اتصال روغن: 1.1/8 اینچ تعداد هسته: 2 عدد حجم: 1600 سانتی متر مکعب سطح مقطع هسته: 840 سانتی متر مربع وزن: 5280 گرم ابعاد: 121 × 149 × 292 × 379 × 324 میلیمتر
پوسته سه کر کستل مدل 4413/11 سایز 3/8-1
بستن

پوسته سه کر کستل مدل 4413/11 سایز 3/8-1

برند: کستل مدل: 4413/11 قطر اتصال روغن: 1.3/8 اینچ تعداد هسته: 3 عدد حجم: 2400 سانتی متر مکعب سطح مقطع هسته: 1260 سانتی متر مربع وزن: 8510 گرم ابعاد: 121 × 149 × 438 × 525 × 324 میلیمتر
پوسته کر کستل
بستن

پوسته سه کر کستل مدل 4413/13 سایز 15/8

برند: کستل مدل: 4413/13 قطر اتصال روغن: 15/8 اینچ تعداد هسته: 3 عدد حجم: 2400 سانتی متر مکعب سطح مقطع هسته: 1260 سانتی متر مربع ابعاد: 537 × 450 × 324 × 112 میلیمتر وزن: 8470 گرم
کارشناس کیاسرما

کارشناس کیاسرما

کلید اسکرول خودکار به بالا
اینستاگرام یوتیوب واتس آپ واتس آپ تلگرام