نمایش 9 24 36

بال ولو پورت دار کستل سایز 1/2 مدل 6570/4A

برند: کستل مدل: 6570/4A قطر: 1/2 اینچ قطر توپی: 10 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 201 گرم

بال ولو پورت دار کستل سایز 1/4 مدل 6570/2A

برند: کستل مدل: 6570/2A قطر: 1.4 اینچ قطر توپی: 10 میلیمتر ابعاد: 48 × 15 × 29 × 121 × 65 × 25 × 18 × 4 میلیمتر وزن: 201 گرم

بال ولو پورت دار کستل سایز 1/8-2 مدل 6570/17A

برند: کستل مدل: 6570/17A قطر: 2.1/8 اینچ قطر توپی: 50 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 50 بار وزن: 4360 گرم

بال ولو پورت دار کستل سایز 3/8 مدل 6570/2A

برند: کستل مدل: 6570/2A قطر: 3/8 اینچ قطر توپی: 10 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 201 گرم

بال ولو پورت دار کستل سایز 3/8-1 مدل 6570/11A

برند: کستل مدل: 6570/11A قطر: 1.3/8 اینچ قطر توپی: 32 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 50 بار وزن: 1518 گرم

بال ولو پورت دار کستل سایز 5/8 مدل 6570/5

برند: کستل مدل: 6570/5 قطر: 5/8 اینچ قطر توپی: 15 میلیمتر وزن: 311 گرم ابعاد: 55 × 19 × 32 × 139 × 73 × 30 × 25.5 × 4 میلیمتر

بال ولو پورت دار کستل سایز 5/8 مدل 6590/5

برند: کستل مدل: 6590/5 قطر: 5/8 اینچ قطر توپی: 15 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 300 گرم

بال ولو پورت دار کستل سایز 5/8 مدل 6591/5

برند: کستل مدل: 6591/5 قطر: 5/8 اینچ قطر توپی: 15 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 300 گرم

بال ولو پورت دار کستل سایز 5/8-1 مدل 6570/13A

برند: کستل مدل: 6570/13A قطر: 1.5/8 اینچ قطر توپی: 38 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 50 بار وزن: 2470 گرم

بال ولو پورت دار کستل سایز 5/8-2 مدل 6570/21A

برند: کستل مدل: 6570/21A قطر: 2.5/8 اینچ قطر توپی: 60 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 50 بار وزن: 4400 گرم

بال ولو پورت دار کستل سایز 7/8 مدل 6570/7A

برند: کستل مدل: 6570/7A قطر: 7/8 اینچ قطر توپی: 19 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 50 بار وزن: 570 گرم

بال ولو پورت دار کستل سایز 7/8 مدل 6590/7

برند: کستل مدل: 6590/7 قطر: 7/8 اینچ قطر توپی: 19 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 760 گرم

بال ولو کستل سایز 1/4 مدل 6590/4

برند: کستل مدل: 6590/4 قطر: 1/4 اینچ قطر توپی: 10 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 300 گرم

بال ولو کستل سایز 1/8-1 مدل 6570/11A

برند: کستل مدل: 6570/11A قطر: 1.1/8 اینچ قطر توپی: 25 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 50 بار وزن: 708 گرم

بال ولو کستل سایز 1/8-1 مدل 6590/9

برند: کستل مدل: 6590/9 قطر: 1.1/8 اینچ قطر توپی: 15 میلیمتر ابعاد: 101.5 × 30 × 41 × 206 × 109 × 43 × 30 × 6 میلیمتر وزن: 1050 گرم

بال ولو کستل سایز 1/8-1 مدل 6591/9

برند: کستل مدل: 6591/9 قطر: 1.1/8 اینچ قطر توپی: 19 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 800 گرم

بال ولو کستل سایز 1/8-2 مدل 6590/17

برند: کستل مدل: 6590/17 قطر: 2.1/8 اینچ قطر توپی: 50 میلیمتر وزن: 5450 گرم ابعاد: 150 ×55 ×53 ×303 ×162 ×58 ×30 ×6 میلیمتر

بال ولو کستل سایز 3/8-1 مدل 6590/11

برند: کستل مدل: 6590/11 قطر: 1.3/8 اینچ قطر توپی: 32 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 2050 گرم

بال ولو کستل سایز 3/8-1 مدل 6591/11

برند: کستل مدل: 6591/11 قطر: 1.3/8 اینچ قطر توپی: 32 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 2050 گرم

بال ولو کستل سایز 5/8-1 مدل 6590/13

برند: کستل مدل: 6590/13 قطر: 1.5/8 اینچ قطر توپی: 38 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 3320 گرم

بال ولو کستل سایز 5/8-1 مدل 6591/13

برند: کستل مدل: 6591/13 قطر: 1.5/8 اینچ قطر توپی: 38 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 3320 گرم

بال ولو کستل سایز 5/8-2 مدل 6591/21

برند: کستل مدل: 6591/21 قطر: 2.5/8 اینچ قطر توپی: 50 میلیمتر حداکثر جریان کاری: 45 بار وزن: 5500 گرم
کارشناس کیاسرما

کارشناس کیاسرما

اینستاگرم یوتیوب واتس آپ واتس آپ تلگرام
حساب کاربری من