کیاسرما مرجع خرید انواع مدل های دستگيره یخچال

محصولات

دستگيره اهرمي تخت

طول : ٤٣ سانتی متر آكس به آكس پيچ : ٣٩ سانتی متر جنس بدنه : آلومينيوم  جنس پايه : مكانيزم پلی آميد

دستگيره ثابت بلند تمام فلزی

تماس بگیرید
طول : ٥٦ سانتی متر آكس به آكس پيچ : ٥٣ سانتی متر جنس بدنه : آلومينيوم جنس پايه : مكانيزم پلي آميد

دستگيره ثابت كوتاه تمام فلزی

طول دستگيره کوتاه : ٤٨ سانتي متر  آكس به اكس پيچ : ٤٥ سانتي متر جنس بدنه آلومينيوم جنس پايه : مكانيزم پلي آميد

دستگيره هيماليا بلند

طول : 51 سانتي متر طول اكس به اكس جاي پيچ اول(از بالا): 23 سانتي متر جاي پيچ دوم : 29.5 سانتي متر جای پيچ سوم : 36.5 سانتي متر جای پيچ چهارم : 43.5 سانتي متر

دستگيره يخچال طرح اشكی

طول كلی : ٣٢ سانتي متر اكس به اكس جا پيچ داخلی : ٢١/٥ سانتی متر اكس به اكس جا پيچ خارجی : ٢٤ سانتی متر

دستگيره يخچال كشويی

همه كاره طول : ٢٤ سانتی متر جاي پيچ : تنظيمی كشويی قابلیت تنظيم طول : بزرگترين طول : ٢٢ سانتي متر كوتاه ترين طول : ١٠ سانتي متر

دستگيره يخچال يخساران

تماس بگیرید
طول دستگيره : ٣٨ سانتی متر اكس به اكس جاي پيچ : ٢٠ سانتی متر پيچ خارجی دومی اكس به اكس : ٢٦ سانتی متر اكس به اكس جای پيچ اخری : ٢٩ سانتی متر

دستگیره ثابت تخت بلند

تماس بگیرید
طول دستگيره کوتاه : ۵۴ سانتي متر  آكس به اكس پيچ : ۵۱ سانتي متر جنس بدنه آلومينيوم جنس پايه : مكانيزم پلي آميد

دستگیره ثابت تخت کوتاه

طول دستگيره : ۴۶ سانتي متر  آكس به اكس پيچ : ۴۳ سانتي متر جنس بدنه آلومينيوم جنس پايه : مكانيزم پلي آميد

دستگیره یخچال ال جی LG

تماس بگیرید
طول دستگيره : ۴۶/۵ سانتي متر  آكس به اكس پيچ : ۴۲ سانتي متر