دستگیره های مصرفی یخچال در انواع برند ها

کیاسرما مرجع خرید انواع مدل های دستگيره یخچال

محصولات

دستگيره اهرمي تخت

تماس بگیرید

دستگيره اهرمي گرد

تماس بگیرید

دستگيره ثابت بلند

تماس بگیرید

دستگيره ثابت كوتاه و بلند

تماس بگیرید

دستگيره دو رنگ پارس آبی

تماس بگیرید

دستگيره هيماليا بلند

تماس بگیرید

دستگيره يخچال امرسان طرح اِس (s)

تماس بگیرید

دستگيره يخچال پارس

تماس بگیرید

دستگيره يخچال پارس طرح قلبي

تماس بگیرید

دستگيره يخچال طرح اشكی

تماس بگیرید

دستگيره يخچال طلقي پارس

تماس بگیرید

دستگيره يخچال كشويی

تماس بگیرید