دستگیره های مصرفی یخچال در انواع برند ها

کیاسرما مرجع خرید انواع مدل های دستگيره یخچال

محصولات
بستن

دستگيره اهرمي تخت

طول : ٤٣ سانتی متر آكس به آكس پيچ : ٣٩ سانتی متر جنس بدنه : آلومينيوم  جنس پايه : مكانيزم پلی آميد
دستگيره ثابت بلند
بستن

دستگيره ثابت بلند

طول : ٥٦ سانتی متر آكس به آكس پيچ : ٥٣ سانتی متر جنس بدنه : آلومينيوم جنس پايه : مكانيزم پلي آميد
دستگيره ثابت كوتاه و بلند
بستن

دستگيره ثابت كوتاه و بلند

طول دستگيره کوتاه : ٤٨ سانتي متر  آكس به اكس پيچ : ٤٥ سانتي متر جنس بدنه آلومينيوم جنس پايه : مكانيزم پلي آميد
دستگيره هيماليا بلند
بستن

دستگيره هيماليا بلند

طول : 51 سانتي متر طول اكس به اكس جاي پيچ اول(از بالا): 23 سانتي متر جاي پيچ دوم : 29.5 سانتي متر جای پيچ سوم : 36.5 سانتي متر جای پيچ چهارم : 43.5 سانتي متر
دستگيره يخچال طرح اشكی
بستن

دستگيره يخچال طرح اشكی

طول كلی : ٣٢ سانتي متر اكس به اكس جا پيچ داخلی : ٢١/٥ سانتی متر اكس به اكس جا پيچ خارجی : ٢٤ سانتی متر
دستگيره يخچال كشويی
بستن

دستگيره يخچال كشويی

همه كاره طول : ٢٤ سانتی متر جاي پيچ : تنظيمی كشويی قابلیت تنظيم طول : بزرگترين طول : ٢٢ سانتي متر كوتاه ترين طول : ١٠ سانتي متر